تست استعداد یابی شغلی آنلاین و رایگان بهتر از تست هالند

آنچه شما مشاهده می کنید، علمی ترین تست استعداد یابی شغلی آنلاین دنیاست که به جرعت می توان گفت از تست هالند نیز کامل تر و جامع تر است. این آزمون استعداد سنجی شغلی کاملا رایگان است که توسط کارشناسان آکادمی ماکان آماده شده و در اختیار شما دوستان عزیز قرار گرفته است. لطفا با صبر و حوصله بررسی نموده و گزینه هایی که با عملکرد واقعی و شخصیتتان بهترین مشابهت را دارند انتخاب نمائید.

تست استعداد یابی شغلی با کمک هوش مصنوعی

این آزمون با تکیه بر هوش مصنوعی به شما کمک می کند تا اطلاعات کاملی درباره هوش شغلی – احتمال خستگی شغلی و سایر موارد مربوط به انتخاب شغل را بدست آورید. شایان ذکر است که همه اطلاعات شما محفوظ است و در اختیار دیگران قرار نمی گیرد. از اینکه ماکان را برای کشف استعدادهای شغلی خود انتخاب کرده اید خوشحالیم.

تست استعداد یابی شغلی آنلاین و رایگان

1.وقتي قرار است براي يك روز كامل به جایي بروم ترجیح می دهم قبل از رفتن:
2.اگر معلم باشم، ترجیح می دهم:
3.من معمولاً:
4.من معمولاً:
5.من معمولاً کسانی را می پسندم که :
6.در اغلب امور:
7.وقتي با عده اي از مردم هستم، معمولا ً‌ترجيح مي دهم:
8.ترجيح مي دهم بسياري از كارها را:
9.اگر قرار باشد فقط يكي از این صفات را به من نسبت دهند، ترجيح مي دهم به من بگویند:
10.در يك گروه بزرگ بيشتر ترجيح مي دهم:
11.بيشتر جذب شخصی می شوم که:
12.پيروي از برنامه اي كه از قبل زمان بندي شده:
13.-معتقدم ديگران:
14.فكر اينكه براي كارهاي آخر هفته خود ليستي تهيه كنم:
15.دوست دارم توسط دیگران به این تعريف توصيف شوم:
16.تمايل دارم بيشتر اوقات خود را:
17.در كارهاي روزانه:
18.ترجيح مي دهم شخصی را به عنوان دوست انتخاب كنم كه:
19.من می توانم:
20.وقتي كه كار خاصي را لازم است انجام دهم، دوست دارم:
21.براي این مورد ارزش بيشتري قائلم:
22.در مطالعه هنگام اوقات فراغت:
23.افرادي كه تازه با آنها آشنا مي شوم:
24.در برنامه ريزي براي مسافرت هاي خود ترجيح مي دهم:
25.در انجام كاري كه بسياري از افراد ديگر نظير آن را انجام مي دهند این شيوه ها برايم راحت تر است:
26.بسياري از مردم مرا شخصی با:
27.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
28.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
29.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
30.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
31.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
32.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
33.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
34.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
35.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
36.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
37.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
38.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
39.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
40.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
41.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
42.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
43.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
44.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
45.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
46.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
47.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
48.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
49.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
50.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
51.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
52.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
53.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
54.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
55.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
56.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
57.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
58.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
59.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
60.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
61.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
62.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
63.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
64.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
65.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
66.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
67.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
68.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
69.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
70.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
71.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
72.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
73.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
74.کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
75.هنگام تصميم گيري كداميك برايتان از اهميت بيشتري برخوردار است؟
76.معمولا تفریحاتی برایم جالب تر است اگر:
77.در ميهماني ها:
78.در بسياري از مواقع ترجيح مي دهم:
79.من معمولاً:
80.چنانچه در انتخاب یکی از دو نوع امور شغلي آزاد باشم، مشاغلی را ترجيح مي دهم:
81.شناخت روحيات من:
82.معمولاً این دروس را ترجيح مي دهم:
83.در ميهماني ها:
84.-رفتارم را بيشتر:
85.با این افراد می توانم یك گفتگو را تا هرزمان كه لازم باشد ادامه دهم:
86.اگر بخواهم روي پروژه ي مهمي كه يك هفته ديگر شروع مي شود كار كنم:
87.این توصيف برايم خوشايندتر است:
88.پيروي از برنامه زمان بندي شده را:
89.ترجيح مي دهم با رئيس يا معلمی كار كنم که:
90.وقتي روي پروژه مهمي كار مي كنم، رویهم رفته ترجيح مي دهم:
91.در موقعيت هاي اجتماعي معمولاً:
92.ترجيح مي دهم:
93.ترجيح مي دهم براي انجام بسياري از كارها: