برچسب: استفاده از رویداد در سالیدیتی

رویدادها در برنامه نویسی سالیدیتی

رویدادها در برنامه نویسی سالیدیتی

در قراردادهای هوشمند برای اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت قراردادها و تراکنش‌ها، …

ادامه مطلب