مروری بر تکنولوژی بلاک چین

مقدمات بلاکچین

مقدمات اتریوم

pdf

معماری اپلیکیشن های متمرکز و غیرمتمرکز

معرفی ابزارها و محیط های توسعه

مقدمات سالیدیتی

مقدمات سالیدیتی 2

نوشتن قراردادهای هوشمند

اتریوم و کاربر نهایی

تست و دیباگ و امنیت قراردادهای هوشمند

مباحث پیشرفته

مباحث پیشرفته ۲ و تحویل پروژه