برچسب: struct در Solidity

ساختار در برنامه نویسی سالیدیتی

ساختار در برنامه نویسی سالیدیتی

ساختار در برنامه نویسی سالیدیتی، انواع داده های سفارشی هستند که …

ادامه مطلب