برچسب: مکان داده در سالیدیتی

Data Location در زبان سالیدیتی

مکان داده در برنامه نویسی سالیدیتی

هر متغیری که در سالیدیتی اعلان و در یک قرارداد بکار …

ادامه مطلب